FANDOM


Eternanto refil

Eternano jsou malé částečky magie, které se vyskytují všude na Zemi . Neví se, jak Eternano vzniklo. Každý mág má v sobě zásobník magické síly, kterou může použít. Při využívání magie, začne mágovo tělo automaticky příjmat částečky eternana a tak se jeho magická síla dobijí. Nedávné studie ukázaly, že každý mág v sobě má ještě takzvaný druhý zdroj - zásobník magie, který se běžně nevyužívá. Pokud mág tuto sílu použije, jeho enormně zvýší.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.