FANDOM


Bob je zakladatelem a mistrem Cechu Blue Pegasus. Bob se z nějakého důvodu snaží vypadat žensky.

Bob je starý přítel Makarova,Porlyusicy a Goldmine. Z nějakého důvodu Bobo opustil svůj bývalý Cech a rozhodl se vytvořit nový cech Blue Pegasus. Jeden z jehi prvních členů byl Hibiki Laytis, který je v současnosti jeho neoficiální pravou rukou.

Magické schopnosti: Bob je Mistrem Blue Pegasus a bývaly člen Makarova týmů, takže musí být velice silný mág, ale v současné débě předvedl pouze dvě magické schopnosti.

Going Through Solid Objects: dokáže prochazet jakými koliv předměty.

Flight: Používá malé křídla, a tím se může vznášet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.